Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej opracowany na wg wzoru zawartego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2012 obejmuje w szczególności:

  • Wskazanie wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
  • Szczegółowy opis planowanych usprawnień
  • Wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii
  • Ocenę ekonomiczną poszczególnych wariantów realizacji przesięwzięć