Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

ZAKRES TERMOMODERNIZACJI

Budynek należy poddać tak zwanej termomodernizacji, czyli:

 • ocieplić przegrody zewnętrzne,
 • wymienić lub wyremontować okna,
 • zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,
 • unowocześnić system wentylacji,
 • usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,
 • zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inną tanią,tzw. energię odnawialną.

 

CO UZYSKASZ W EFEKCIE PODJĘCIA TRUDÓW REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI?

 • radykalne polepszenie warunków i komfortu zamieszkania (mikroklimat, estetyka),
 • przeciętnie ponad 50% mniejsze koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,
 • przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego, również tego najbliższego,
 • wzrost wartości rynkowej Twojego domu,
 • satysfakcję oraz
 • pomoc i wsparcie finansowe z Funduszu Termomodernizacji w postaci premii termomodernizacyjnej.