Audyt Energetyczny

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania decyzji w trakcie realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii.

Audyt Remontowy

jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Audyty efektywności energetycznej

Wskazanie wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii wraz ze szczegółowym opisem planowanych usprawnień oraz oceną ekonomiczną poszczególnych wariantów realizacji przedsięwzięć.

Charakterystyka energetyczna budynku

Jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i form projektu budowlanego (§11 ust. 2, pkt 9 a-d) należy spełnić wymagania energooszczędności nie tylko dla izolacji termicznej przegród, ale także dla rozwiązań instalacyjnych.

Test szczelności budynków BLOWER DOOR

Pozwala na dokładny pomiar szczelności budynku (metodą ciśnieniową), wskazanie miejsc przecieków powietrza i umożliwia w sposób kontrolowany doszczelnić budynek. Dzięki temu można w prosty i skuteczny sposób obniżyć koszty ogrzewania zwłaszcza w budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną z rekuperacją, a także zweryfikować jakość prac ekip budowlanych.

Niepołomice 66,5

Niepołomice

dom w Niepołomicach o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 66,5 kWh/(m2*rok)

Michałowice 68,7

Michałowice

dom w Michałowicach o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 68,7 kWh/(m2*rok)

Poręba Laskowska 51,6

Poręba Laskowska

dom w Porębie Laskowskiej o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 51,6 kWh/(m2*rok)