Oferta

Kierownik Budowy

Powołanie właściwego kierownika budowy to jedna z najważniejszych decyzji inwestora. Od kierownika budowy zależy wybór optymalnej drogi realizacji obiektu. Kompetencje kierownika budowy poszerzone o wiedzę audytora energetycznego gwarantują powstanie nowoczesnej, energooszczędnej inwestycji na najwyższym poziomie sztuki budowlanej.

Inspektor Nadzoru Inwerstorkiego

inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zawsze działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy, dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Połączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz audytora energetycznego przyczyni się do kolosalnych oszczędności w trakcie eksploatacji obiektu.

Audyt Energetyczny

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania decyzji w trakcie realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii.

Audyt Remontowy

jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Audyty efektywności energetycznej

Wskazanie wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii wraz ze szczegółowym opisem planowanych usprawnień oraz oceną ekonomiczną poszczególnych wariantów realizacji przedsięwzięć.

Charakterystyka energetyczna budynku

Jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i form projektu budowlanego (§11 ust. 2, pkt 9 a-d) należy spełnić wymagania energooszczędności nie tylko dla izolacji termicznej przegród, ale także dla rozwiązań instalacyjnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument ten określa zapotrzebowanie na energię pierwotną i końcową niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu.

Test szczelności budynków BLOWER DOOR

Pozwala na dokładny pomiar szczelności budynku (metodą ciśnieniową), wskazanie miejsc przecieków powietrza i umożliwia w sposób kontrolowany doszczelnić budynek. Dzięki temu można w prosty i skuteczny sposób obniżyć koszty ogrzewania zwłaszcza w budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną z rekuperacją, a także zweryfikować jakość prac ekip budowlanych.

Termowizja

Analiza stanu izolacji termicznej budynków / Lokalizacja niewidocznych elementów konstrukcyjnych / Określenie umiejscowienia i rodzaju zawilgoceń / Lokalizacja rurociągów i wężownic / Sprawdzenie funkcjonowania powierzchni klimatyzacyjnych / Lokalizacja miejsc przepływu powietrza

o działaności

30
lat ekspertyzy branżowej
6
lat działaności firmy
50
ponad 50 zakończonych budów
50
ponad 50 zadowolonych klientów

komentarze

Bardzo profesjonalne podejście przy współpracy.

Haja Studio

Projektantka wnętrz, domi@hajastudio.pl

Skontaktuj się ze mną

Zachęcam do kontaktu w przypadku zainteresowania. Dane do kontaktu znajdują się poniżej.