Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Proponujemy Państwu w procesie budowlanym objęcie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
    kontrolowanie rozliczeń budowy,
  • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy,
    doradztwo energetyczne.