Kierownik Budowy

Powołanie właściwego kierownika budowy to jedna z najważniejszych decyzji inwestora. Od kierownika budowy zależy wybór optymalnej drogi realizacji obiektu. Kompetencje kierownika budowy poszerzone o wiedzę audytora energetycznego gwarantują powstanie nowoczesnej, energooszczędnej inwestycji na najwyższym poziomie sztuki budowlanej.

Inspektor Nadzoru Inwerstorkiego

inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zawsze działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy, dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Połączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz audytora energetycznego przyczyni się do kolosalnych oszczędności w trakcie eksploatacji obiektu.

Niepołomice 66,5

Niepołomice

dom w Niepołomicach o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 66,5 kWh/(m2*rok)

Michałowice 68,7

Michałowice

dom w Michałowicach o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 68,7 kWh/(m2*rok)

Poręba Laskowska 51,6

Poręba Laskowska

dom w Porębie Laskowskiej o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 51,6 kWh/(m2*rok)

Trojanowice 63,7

Trojanowcie

dom w Trojanowicach o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 63,7 kWh/(m2*rok)

Radziszów 71,1

Radziszów

dom w Radziszowie o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 71,1 kWh/(m2*rok)

Zabierzów Grabis  62,2

Zabierzów

dom w Zabierzowie o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 62,2 kWh/(m2*rok)

Zabierzów Bieniek i Florek 68,7

Zabierzów

dom w Zabierzowie o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EAh = 68,7 kWh/(m2*rok)

Kierownik Budowy

Prawo Budowlane w większości przypadków inwestycji budowlanych wymaga powołanie nadzoru budowlanego. Proponujemy Państwu objęcie funkcji Kierownika Budowy. Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, opracowanie i wdrożenie usprawnień mających na celu poprawienie charakterystyki energetycznej budynku, doradztwo budowlane, doradztwo energetyczne, sporządzenie planu BIOZ, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia […]